วิธิการเลี้ยงหมูแบบใหม่ หรือที่เรียกกันว่า "เลี้ยงหมูน้ำ" เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้หมูที่เลี้ยงไว้โตเร็ว เจริญอาหาร ไม่เครียด และเกษตรกรประหยัดแรงงานโดยไม่ต้องกวาดพื้นคอก กำจัดขี้หมูไม่ให้มีกลิ่นเหม็นของขี้หมูรบกวนเพื่อนบ้าน พื้นคอกไม่เฉอะแฉะ และไม่มีแมลงวันตอม     ขั้นตอนแรกการสร้างโรงเรือน        การสร้างโรงเรือน (คอก) บนคันบ่อเลี้ยงปลา ด้านบนมุงหลังคาด้วยหญ้าแฝกส่วนพื้นเทคอนกรีตแต่ทำเป็นสองระดับ คือ ระดับปกติ (น้ำไม่ท่วมขัง)กับอีกระดับหนึ่งทำให้ต่ำกว่าปกติประมาณ 1…
  ประวัติความเป็นมา        ไก่ชีพบได้ทั่วไปทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เถบจังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ภาคกลางแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี เพชรบุรี และภาคตะวันออก แถบจังหวัดสมุทรปราการไก่ชีเป็นพันธุ์ไก่ที่มีสีขาวตลอดทั้งตัว เข้าใจว่าเกิดจากการกลายพันธุ์จากไก่พื้นเมืองไทยเลาหางขาวเมื่อนำพ่อพันธุ์ขนสีขาวผสมกับแม่พันธุ์ขนสีขาว ทำให้ได้ลูกไก่ที่มีขนสีขาว และสวยงาม      ไก่พื้นเมืองพันธุ์ชี เป็นไก่พื้นเมืองไทยแท้มีมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งเป็น 2 ใน 4 พันธุ์ที่กรมปศุสัตว์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ร่วมมือกันคัดเลือกพันธุ์ขึ้น ตั้งแต่ปี…
        เทคนิคการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร ที่ต้องการให้มะนาวสามารถออกลูกนอกฤดูกาลได้ และง่ายต่อการจัดการ เนื่องจากการปลูกในบ่อซีเมนต์สามารถปลูกให้มีขนาดทรงพุ่มเท่ากับการปลูกในแปลงดินได้ และง่ายต่อการงดน้ำเพื่อบังคับให้ออกลูกนอกฤดู การเริ่มต้นปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เริ่มจากการเตรียมพื้นที่ โดยพื้นที่นั้นจะต้องมีแดดส่องถึงตลอดหรือประมาณ 60% ที่มีเเดดส่องถึงต่อวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าหากมีแดดส่องถึงจะยิ่งดี และตอนหน้าฝนจะต้องไม่มีน้ำขังเป็นอันขาด เมื่อได้พื้นที่แล้วจากนั้นจะเป็นการเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกมะนาว สำหรับใครที่มีพื้นที่เหลือสามารถปลูกให้ห่างกันได้ เช่น 3×4, 4×4, 4×5 เมตร โดยไม่แนะนำไม่ปลูกห่างมากกว่าขนาดดังกล่าว เพราะจะทำให้สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แนะนำให้ปลูกห่างกันเป็นขนาดความกว้าง x ยาว 3×2…
  กิจกรรมเกษตรผสมผสาน และรายได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร รวบรวมโดย สานักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ >>คลิกเพื่อดูรายละเอียด<<  
         เห็ด  ( Mashroom)  เป็นอาหารของมนุษย์มานานนับพันๆ ปี เนื่องจากมีรสชาติดี และมีคุณค่าทางอาหารสูง เห็ดบางชนิดยังมีสรรพคุณทางยาที่สามารถป้องกันและรักษาโรคบางอย่างได้ทำให้ตลาดเห็ด มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องจากต้นทุนในการผลิตเห็ดค่อนข้างต่ำ  ประกอบกับวัสดุที่นำมาเพาะเห็ดส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จากการผลิตในภาคเกษตรกรรมและสภาพแวดล้อมเหมาะสมเอื้อต่อการผลิตเห็ด เห็ดบางชนิดสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย  ปัจจุบันตลาดเห็ดมีการเจริญเติบโตค่อนข้างมาก จำหน่ายง่าย ประกอบกับผู้บริโภคนิยมหันมารับประทานเห็ดมากขึ้นเนื่องจากมีคุณค่าทางอาหาร  เช่น เห็ดขอนขาว มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงร่างกาย บำรุงกำลัง แก้ไขพิษ ช่วยระบบขับถ่ายทางานดีขึ้น เห็ดขอนขาว 100 กรัมให้พลังงาน 44 กิโลแคลลอรี่  น้ำ 87.9…

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper