พื้นที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น
ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น
ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ
ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง
ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์
ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์
ตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์
ตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์
ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์
ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกระนวน
ตำบลโคกสง่า อำเภอพล
ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง
ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด
ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า

จังหวัดมหาสารคาม
ตำบลเหล่า อำเภอโกสุมพิสัย    
ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ

จังหวัดร้อยเอ็ด
ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ
ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ
ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย

จังหวัดกาฬสินธุ์
ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด
ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู

Read 844 times Last modified on Monday, 07 March 2016 12:42
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper