วาระอีสานต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 59" ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อ.นามน จ.กาฬสินธุ์

05191

ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม, รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันฯ, นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย ที่ปรึกษาด้านการเงินบัญชีและการตรวจสอบภายใน และทีมเจ้าหน้าที่ สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้เข้าร่วมกิจกรรม "วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 59" ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

05192

โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม "วาระแห่งชาติขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี กับ มูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีสัญจร ครั้งที่ 59" โครงการรณรงค์กำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ อาคารช่อตะแบก ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์

05194

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ, ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อดีตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวถึงโครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่นอุทิศเพื่อสังคม, ศ.ดร.พวงรัตน์ ยงวณิชย์ ประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี และ นายแพทย์พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นประธานกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการ และห้องตรวจอัลตราซาวด์ระบบคอมพิวเตอร์ Isan Cohort ซึ่ง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับการลงทะเบียนและรับการตรวจอัลตราซาวด์ในครั้งนี้อีกด้วย

05195

นอกจากนั้น กิจกรรมในวันนี้มีการ มีการแสดงจาก มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การจากกลุ่มจิตอาสา ในพื้นที่ และศิลปินจิตอาสา เจมส์ จตุรงค์ เจ้าของบทเพลง มักสาวดาวเต้น, ส้ม พฤกษา เจ้าของบลเพลง หนีช้ำมาลำซิ่ง จากเวทีน้องใหม่ ไต่ดาว โครงการ 2 จาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มาสร้างความบันเทิงและร่วมรณรงค์ ขจัดพยาธิใบไม้ตับต้านภัยมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงพิษภัยของโรคมะเร็งท่อน้ำดี และกำจัดพยาธิใบไม้ตับให้หมดไปจากอีสาน นอกจากนี้ มีบูทนิทรรศการ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี , บูทมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี , บูทสินค้าพื้นเมือง ออกร้านของชุมชน ในอำเภอนามน และอำเภอใกล้เคียงและที่สำคัญ มีตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าเป็นพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ด้วยการตรวจอัลตราซาวด์ ระบบคอมพิวเตอร์ Isan Cohort และการตรวจปัสสาวะ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าเป็นพยาธิใบไม้ตับ ให้ พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ อำเภอนามน และอำเภอบริเวณใกล้อีกด้วย มีผู้ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อรับการตรวจกว่ากว่า 500 ราย

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ความรู้ ความเข้าใจในเกิดการป้องกัน ไม่รับประทานปลาน้ำจืด แบบสุกๆ ดิบๆ หรือไม่ปรุงสุก โดยเฉพาะน้ำจืดที่มีเกล็ดขาว เช่นปลากระซูบ ปลาสร้อย ปลาขาวนา ฯลฯ และความตระหนักรู้ถึงภัยร้ายของโรคพยาธิใบไม้ตับ และนำไปสู่โรคมะเร็งท่าน้ำดีและเสียชีวิต ซึ่งชาวอีสานเสียชีวิตด้วยโดยนี้ มากกว่าปีละ 20,000 ราย ต่อปี

05193


ข่าว/ภาพ: ปิยพล จันทรา,ชลธิชา บุญชม

Read 96 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper