บรรยากาศการบันทึกเทปรายการ"เกษตรอีสานแก้จน” สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น เกษตรผสมผสาน..บ้านท่าพระยาณรงค์

05157

สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย อาจารย์วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษาสถาบันฯ, ผศ.ดร.สุภัทร อิศรางกูร ณ อยุธยา กำนันแก้จน, อสพ.มข.ประจำพื้นที่ ต.ศรีสุขสำราญ ต.บ้านดง ต.นาคำ ต.โคกสูง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน บ้านท่าพระยาณรงค์ ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ภายใต้โครงการแก้ไขปัยหาความยากจน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อบันทึกเทปรายการ “เกษตรอีสานแก้จน” ทางสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น โดยมี นายศรีทัศน์ สุครีพ นางบุญมี สุครีพ นายประวัติ คำอินทร์ เกษตรกรต้นแบบ และ นายสุรพงษ์ เพ็งพิทักษ์ กำนัน ต.ศรีสุขสำราญ ร่วมใ้ห้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วย

05152
                                                                                                                 บันทึกเทป "รายการเกษตรอีสานแก้จน" สถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น

05153
                                                เกษตรผสมผสาน อาทิ กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า ผักหวานป่า สับปะรด ข่า ดอกกระเจียว หน่อไม้ฝรั่ง พริก มะเขือยาว มัน ฟักทอง ข้าวโพด ถั่วฝักยาว เป็นต้น

05155
                                                                                                                                     เกษตรผสามผสาน การเลี้ยงกบ

โดยมีกำหนดบันทึกเทป ได้แก่ เทปที่ 7 การแนะนำศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, เทปที่ 8 เกษตรผสมผสาน (เทคนิคการเลี้ยงกบ), เทปที่ 9 การทำการเกษตรแบบผสมผสาน, เทปที่ 10 เกษตรผสมผสาน (การปลูกผักหวานป่า), และเทปที่ 11 เกษตรผสมผสาน (แปลงเกษตรกรต้นแบบ) โดยมีกำหนดออกอากาศทางสถานีวิทยุ ม.ก.ขอนแก่น ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป สามารถติดตามรับชมและรับฟังย้อนหลังได้ทาง เวปไซต์ http://www.ku-1314.com และ www.Youtube.com พิมพ์คำว่า “รายการเกษตรอีสานแก้จน”

05156

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านของ นายประวัติ คำอินทร์ ประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านท่าพระยาณรงค์ หมู่ที่ 4 ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พบว่ามีการทำเกษตรแบบผสมผสาน อาทิ ผักหวานป่า หวาย กล้วยหอมทอง ชะอม เป็นต้น การปลูกไม้เพื่อสร้างบ้าน อาทิ ส้มโอ ลำไย ตะขบ อีกทั้งมีการเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งพบปัญหาว่าไก่มีการจิกกัน เนื่องจากติดเชื้อไวรัส ระหว่างนี้ได้ติดต่อกับทางปศุสัตว์อำเภอเพื่อการรักษาต่อไป

ข่าว/ภาพ: ชลธิชา บุญชม

Read 137 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper