ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้จนฯ ต.ยางตลาด

051901

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านฮ่องฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ที่ปรึกษาโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(สยปพ.), นางสาวจันทร์เพ็ญ ทิพย์ตำแย ที่ปรึกษา สยปพ.ด้านการเงินบัญชีและการตรวจสอบภายใน, ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, นายภูมิภักดิ์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ รองบรรณาธิการ เลขาธิการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่เพื่อให้กำลังใจเกษตรกร ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นางสาวจาวภา มะนาวนอก อสพ.มข.ประจำพื้นที่ อีกทั้ง นายเทวัญ ภูคะฮาต ผู้ใหญ่บ้านฮ่องฮี เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงผัก และชาวบบ้าน ร่วมให้การต้อนรับครั้งนี้ด้วย

051902

บริเวณโดยรอบหนองน้ำสร้าง คุ้มฟ้าสางสามัคคี (แปลงผักรวม) มีการปลูกผักหลากหลายชนิด อาทิ กล้วย พริก ตะไคร้ โหระพา ผักสวนครัว พบว่ามีการบริหารจัดการภายในกลุ่ม มีการตั้งกฎกติกาที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มทำโครงการทำให้ไม่มีปัญหาในการทำงาน ซึ่งมีเกษตรกรต้นแบบ ทั้งหมด 27 ราย เนื่องจากผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดี จากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรกรต้นแบบของผู้ใหญ่บ้านฮ่องฮี ซึ่งมีพื้นที่ 7 ไร่ ทำเกษตรแบบผสมผสาน ภายในแปลงมีบ่อปลา ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อเพื่อกันดินพังทลาย ปลูกต้นกล้วย พร้อมทั้งสามารถปลูกผักบุ้ง ข้าว ส่งขายให้แก่โรงพยาบาลยางตลาด เดือนละ 500 กิโลกรัม นอกจากนี้ภายในแปลงนั้นยังมีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู อีกด้วย

ด้าน ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้แนะนำให้เกษตรกรได้ปลูกผักบุ้งยอดอ่อน ต้นอ่อนทานตะวัน ถั่วงอก โดยให้ทำเป็นโรงเรือนยกแผงปลูกผัก และยังได้ข้อเสนอแนะให้ อสพ. ในเรื่องการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ต้องมีการบริหารจัดการ, การปลูกพืชทั้งแปลงให้มีการหมุนเวียน โดยทำเป็น Excel เพื่อสามารถคำนวณ วางแผนการตลาดได้, ปัญหาสัดส่วนในการแบ่งชนิดของพืชให้มีส่งจำหน่ายตลาดได้ตลอดทั้งปี พืชยืนต้น ผลไม้ การเลี้ยงสัตว์, ต้องใช้ทักษะการทำการเกษตรที่แตกต่างกัน โดยให้มีชุดความรู้ของการปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด

051903

ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กล่าวว่า "ผมและทีมงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรพื้นที่บ้านฮ่องฮี ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน (ผู้ใหญ่กล้วย) พาคณะของเราตรวจเยี่ยมงานที่เกษตรกรทำ ที่น่าสนใจคือสมาชิกจำนวนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุ อยู่บ้านตามลำพังและเหงา โครงการหารือกับผู้ใหญ่บ้านและนำพื้นที่สาธารณะประโยชน์ (ขอบหนองน้ำ)มาแบ่งเป็นแปลง แล้วมอบให้ผู้สูงอายุทำเกษตรปลอดภัยคนละแปลงเพื่อเก็บผลผลิตไว้กินแล้วขายส่วนที่เหลือกิน"

"พบว่าผลพลอยได้ที่สำคัญ คือผู้สูงอายุในหมู่บ้านออกมาปลูกผักด้วยกัน ช่วยเหลือกัน และพบปะพูดคุยกันทุกวัน ทำให้เกิดสังคมผู้สูงวัยของหมู่บ้านที่มีความสุขและแข็งแรง

ผมถามยายท่านหนึ่งว่า "ตาอยู่ไหนทำไมไม่มาทำด้วยกัน" ยายตอบว่า "ตาตายไปแล้วอยู่คนเดียว โชคดีมีเพื่อนปลูกผักด้วยกัน เลยไม่เหงา" เป็นความปิติสุขที่ผมได้รับจากบ้านฮ่องฮี กาฬสินธุ์ครับ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กล่าว

051904

ข่าว/ภาพ: ชลธิชา บุญชม

Read 66 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper