สยปพ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้จนฯ พื้นที่ ต.โนนทอง-ต.ท่านางแนว-ต.โคกสำราญ

05231

23 พฤษภาคม 2560 สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) นำโดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สยปพ. อ.วีระ ภาคอุทัย ที่ปรึกษา สยปพ. และทีมเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยัง โรงเรียนบ้านรัตนะ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี นายภิพบ สินธุโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรัตนะ และคณะครู พร้อมด้วย นายเด่นธรณี บุตรสามาลี และนายณัฐวุฒิ สุหะ อสร.ประจำพื้นที่ ต.โนนทอง ให้การต้อนรับ

05232
                                                      โรงเรียนบ้านรัตนะ ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น พื้นที่การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยได้ติดตามบริเวณสระน้ำในโรงเรียน พบว่า เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝนทำให้มีการพังทลายของขอบสระตรงบริเวณทางน้ำ จึงแนะนำให้ปลูกหญ้าแฝกเพิ่มขึ้นเป็น 2 ชั้น ให้รอบสระน้ำ ปลูกผักระหว่างร่องหญ้าแฝก และให้ปลูกชะอม ขี้เหล็ก เพื่อเป็นแนวกันลม ปลูกปอเทืองบริเวณคันบ่อเพื่อบำรุงดิน นอกจากนี้ยังพบปัญหาน้ำในสระขุ่น จึงแนะนำให้ตัดใบหญ้าแฝกหรือใบตะไคร้ใส่ลงในบ่อ ตีคอกไว้มุมสระแล้วนำปุ๋ยคอกและฟางข้าววางสลับชั้นกัน เพื่อให้น้ำมีแพลงก์ตอนเกิดเป็นน้ำเขียวเป็นอาหารของปลาในสระ

จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมโครงการปลูกป่าและวนเกษตรในแปลงเกษตร พบว่า ต้นผักหวานป่า มีการเจริญงอกงามดี ได้แนะนำให้ทางโรงเรียนปักไม้เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นผักหวานป่าและทำความสะอาดบริเวณรอบต้นผักหวานและบริเวณใกล้เคียงพร้อมหาพันธุ์กระเจี๊ยบมาปลูกเพิ่ม ส่วนโครงการในแปลงเกษตร มีการปลูกดอกกระเจียว สามารถเก็บดอกจำหน่ายได้แล้ว มะเขือพวง ได้แนะนำให้มีการมีการปรับแปลงปลูกใหม่ โดยปรับปรุงหน้าดินใหม่โดยปลูกปอเทือง วางแผนการปลูกผักแบบหมุนเวียนเพื่อให้สามารถมีผลผลิตจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี และเสนอให้นำไปบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน เพื่อจะได้ฝึกให้นักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถนำไปทำเป็นอาชีพเสริมได้

05233
                                                  บ้านป่าไม้งาม (ค้มซับตนา) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น พื้นที่การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต่อมาเดินทางไปยัง บ้านป่าไม้งาม(คุ้มซับตนา) ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น บริเวณที่สาธารณะประโยชน์รอบสระน้ำ และได้เยี่ยมบ้านของเกษตรกรที่ได้รับไก่พันธุ์พื้นเมือง พบว่า มีไก่ที่มีอาการอาหารไม่ย่อยเนื่องจากไม่ได้รับอาหารที่เหมาะสม จึงแนะนำให้ใช้มะขามเปียกประมาณ 1 ข้อ ให้ไก่กินเพื่อช่วยในเรื่องการย่อย และให้นำกรวดมาผสมในสูตรอาหารที่เคยให้จะช่วยในปัญหานี้ได้เช่นกัน

นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังพื้นที่ บ้านหนองกุง ต.ท่านางแนว อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ พบว่า ชาวบ้านกำลังช่วยกันทำโรงเรือนเห็ดขอนขาว ได้รับการสนับสนุนก้อนเชื้อจากเกษตรอำเภอ จำนวน 10,000 ก้อน ต้องรวมกลุ่มกัน 20 คน ให้ถือหุ้น คนละ 100 บาทต่อปี ซึ่งได้แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบในการดูแลโรงเรือนเห็ด วันละ 5 คน อีกทั้งได้ไปเดินทางไปยังพื้นที่โครงการฯ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พบว่า ช่วงนี้เกษตรกรไม่ได้ปลูกผักเนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมแปลง แต่มีบางรายที่ปลูกต้นหอมโดยยกร่องแปลงให้สูงขึ้นอีกด้วย

05234
                                                              ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น พื้นที่การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read 101 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper