ผู้อำนวยการ ISNED KKU ลงพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนฯ - การสร้างฝาย มข.58

05241

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท ผู้อำนวยการ สถาบันยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สยปพ.) Institute of Strategy and Coordination for North Eastern Development (ISNED) และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปยังแปลงเกษตรกรต้นแบบของ นางสุวิมล จันทร์เพ็ญ ณ บ้านจระเข้สงเคราะห์ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น โดยมี นายภัครพล ขวัญสุด อสพ.ประจำพื้นที่ ต.ทุ่งโป่ง ติดตามผลการดำเนินงานร่วมกัน

05243

จากการสำรวจ พบว่า เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวันทำให้แปลงพริกมีน้ำท่วม ทำให้เกิดปัญหาโรครากเน่า และในช่วงนี้มีโรงงานผลิตยาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.อุบลรัตน์ ได้เข้ามาติดต่อขอซื้อมะเขือพวงไร้หนาม เพื่อนำไปผลิตเป็นยา ซึ่งเบื้องต้นเกษตรกรได้ซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อมาดำเนินปลูกแล้ว พร้อมทั้งยังมีโรงเรียนได้มาติดต่อขอซื้อเปลือกข้าวโพดที่เหลือใช้จากการจำหน่ายโดยจะนำไปทำดอกไม้จันทน์เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป

05244

นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังฝาย มข.58 (ฝายพ่อปรีชา) เพื่อติดตามการสร้างฝาย ภายใต้โครงการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำ ต.ทุ่งโป่ง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นความระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และมูลนิธิราแก้ว ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศราษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการ พร้อมทั้งมอบน้ำดื่ม และขนม เพื่อเป็นกำลังใจกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านที่ได้ร่วมร่วมแรงร่วมใจในการสร้างฝายครั้งนี้ด้วย

ข่าว/ภาพ:ชลธิชา บุญชม

Read 114 times
Rate this item
(1 Vote)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper