ระดมความร่วมมือและความคิดเห็นเพื่อออกแบบหลักสูตร Smart Farmer

news smart farmer

สำนักงานประสานความร่วมมือพัฒนาภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมประสานความร่วมมือคณะต่างๆ ในการออกแบบหลักสูตร Smart Famer มุ่งให้เป็นผู้มีสมรรถนะสูงด้านการจัดการการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 

Read 171624 times
Rate this item
(0 votes)

Contact us

อาคารพิมล กลกิจ ชั้น 3
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
Tel./Fax 043-202-167
e-mail: kkusuccess@gmail.com

 

JoomShaper